Matematikverktyget som ger resultat

Med Mattesnille är det möjligt att träna matte på flera olika nivåer och få omedelbar feedback, något som både förbättrar inlärningskurvan samt resultaten. Mattesnille är ett digitalt läromedel i matematik, för högstadiet, som engagerar  elever och ger lärare ett enkelt hjälpmedel som stöd i undervisningen. Verktyget baseras på kunskap och forskning inom matematik och pedagogik, med syfte att ge elever i årskurs 7-9 ökade kunskaper i sin egen takt. Allt i linje med läroplanen.

invest

Våra tjänster
 • Pedagogik

  Träna matematik på ett enkelt, smart och motiverande sätt. Grunden i Mattesnille bygger på beprövad erfarenhet och forskning.

 • Feedback

  Få omedelbar feedback på ditt arbete. Mattesnille ger dig ovärderliga tips som ökar din förståelse och dina resultat.

 • Flexibilitet

  Plugga var du vill, när du vill. Är du uppkopplad har du tillgång till alla verktyg som Mattesnille erbjuder. Studera i din egen takt!

Börja med Mattesnille redan idag

Mattepedagogik

Matematik är roligt när man förstår och väldigt tråkigt när man inte förstår.

Design för lärande

Ett läromedel där varje elev har möjlighet att utvecklas på sin nivå i matematik – genom texter,videor och sociala forum.

Användarupplevelse

Enkelt för alla. För dig som har dyslexi eller någon annan form av läs- och skrivsvårigheter finns det möjlighet att få texten uppläst direkt på hemsidan. För dig som har synskada finns möjlighet att använda skärmläsare för att kunna navigera på hemsidan.

Mattesnille
Mattepedagogik 90%
Design för lärande 80%
Webdesign 70%
Våra tjänster
 • Läromedel

  Webinspiration erbjuder ett digitalt läromedel i matematik av högsta kvalitet.

 • Föreläsning

  Webinspiration erbjuder föreläsningar och seminarier för skolor som vill utveckla sin matematikundervisning.

 • Material

  Om du vill jobba med laborativt så erbjuder Webinspiration också konkret material med tillhörande övningar.

Kontakta oss
Oops, missade du att skriva namnet?
Please enter your email!
Write your message!