Integritetspolicy och vår användning av cookies

1.1 Inledning

Webinspiration Stockholm ("Webinspiration") värnar om att skydda våra användares integritet. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") syftar till att informera om vår behandling av personuppgifter på vår webbplats (http://www.mattesnille.se/) och vid användning av vår webbaserade inlärningstjänst för matematik ("Tjänsten"). Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet ("Personuppgifter").

1.2 Samtycke till behandling av dina Personuppgifter

Genom att registrera dig och använda vår Tjänst accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan samt i enlighet med gällande lagstiftning.

 

1.3 Insamling av Personuppgifter

När du registrerar dig för användning av Tjänsten sparar Mattesnille din e-postadress och ditt namn. Vi lagrar denna information för att kunna administrera Tjänsten. När du använder Tjänsten sparar vi även information om vilka matematikuppgifter som du löst samt dina resultat.

Genom att besöka Mattesnilles webbplats sparar vi din IP-adress, information om webbläsaren, operativsystem, samt tid och datum för ditt besök i syfte att se hur våra användare och besökare använder webbplatsen och Tjänsten.

 

1.4 Behandling av Personuppgifter

Personuppgifter du lämnar till oss behandlas för att ge dig tillgång Tjänsten och för att kunnakommunicera med dig rörande Tjänsten. Om du nyttjar Tjänsten genom en licens som betalats av en skola kommer dina resultat som sparats i Tjänsten att kunna ses av skoladministratören och din lärare på din skola. Webinspiration förbehåller sig rätten att använda informationen som genereras genom din användning av Tjänsten och presentera denna i anonymiserad form till tredje part, exempelvis samarbetspartners och annonsörer. Dina Personuppgifter kan även komma att användas för direktmarknadsföringsändamål. Därutöver kan dina Personuppgifter komma att överföras utanför EES-området. Vidare kan vi komma att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part till exempel i syfte att kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt. Dessa tredje parter får endast behandla dina Personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är också skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i samma utsträckning som Mattesnille. Mattesnille förbehåller sig också rätten att lämna ut dina Personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att se till att vår webbplats och att Tjänsten fungerar tillfredställande; eller för (c) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (d) att skydda våra användare. Du samtycker till att dina Personuppgifter kan överföras till ett annat företag för det fall Mattesnille blir föremål för en överlåtelse och att förvärvaren i sådana fall får behandla dina Personuppgifter på samma villkor som anges i denna Integritetspolicy.

 

1.5 Cookies

Mattesnille använder cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil som lagras på din dator för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Mattesnille använder följande cookies på vår webbplats:

a) Autentiseringscookie i syfte att hålla reda på vilka användare som är inloggade i Tjänsten.

 

b) Identifieringscookie i syfte att komma ihåg ditt användarnamn i Tjänsten mellan inloggningar. 

 

c) Google Analytics cookie i syfte att samla in besöksstatistik. Informationen som genereras genom din användning av webbplatsen samlas in av analysverktyget och vidarebefordras sedan till och lagras på Googles servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

 

d) Säkerhetscookies används för att identifiera betrodd webbtrafik.

 

Genom att besöka och använda Webinspirations webbplats samtycker du till användningen av cookies för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator vid besök på webbplatsen kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av webbplatsen eller Tjänsten inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

 

1.6 Säkerhet vid behandling

Mattesnille vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina Personuppgifter som samlats in från dig eller från annat håll.

 

1.7 Lagring av Personuppgifter

Mattesnille kommer att spara dina Personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter eller för att efterkomma i lag eller förordning stadgade krav, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

 

1.8 Tillgång till, rättning av och borttagning av dina Personuppgifter

Du har rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka Personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till adressen nedan. Vidare har du rätt att begära att Personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

Du har även rätt att när som helst möjlighet att begära att dina Personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på nedanstående adress eller e-postadress.

 

1.9 Tillägg till denna Integritetspolicy

Mattesnille förbehåller sig rätten att från tid till annan göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Vid mer genomgripande ändringar kommer Mattesnille att meddela dig genom att anslå ett meddelande på denna sida. Genom din fortsatta användning av Mattesnilles webbplats och Tjänsten efter ett sådant meddelande ger du ditt samtycke till dessa ändringar.

 

1.10 Din rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndighet

Mattesnille förbehåller sig rätten att från tid till annan göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Vid mer genomgripande ändringar kommer Mattesnille att meddela dig genom att anslå ett meddelande på denna sida. Genom din fortsatta användning av Mattesnilles webbplats och Tjänsten efter ett sådant meddelande ger du ditt samtycke till dessa ändringar.

1.11 Kontakta oss

Mattesnille är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter. Du kan kontakta oss på följande adress: Webinspiration Stockholm, Lindalsvägen 67, 135 50 Tyresö eller alternativt via e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Webinspiration

2019-01-02