Ett digitalt matematikhjälpmedel av högsta kvalitet

Mattesnille ger förutsättningar till:

• Bättre resultat
• Tidsbesparingar
• Högre ranking
• Smartare resursfördelning


Optimera inlärningen och skapa större engagemang hos eleverna i årskurs 7-9, med hjälp av ett matematikverktyg. Spara tid och resurser genom att låta Mattesnille sköta rättning och ge feedback. Ansvarig lärare kan kontrollera  elevernas resultat och därmed läggs grunden till smartare lektioner och i slutändan bättre betyg. En skola som arbetar aktivt med matematik, och kan visa bra resultat, blir också mer attraktiv vid skolvalet. Mattesnille är baserat på  forskning och beprövad erfarenhet.

skollicens

Som lärare

kan du använda Mattesnille som ett verktyg för att lära högstadieelever matematik på djupet, inte bara att räkna tal. Övningarna presenteras på ett varierande sätt, vilket lär användarna att förstå vidden av matematik, utmana sig själva och i förlängningen räkna snabbare med bättre resultat. Du kan själva följa och kontrollera dessa resultat, vilket sparar tid och ger bättre underlag till de fysiska lektionerna. Utöver de övningar som Mattesnille erbjuder finns även videomaterial och texter att tillgå, liksom ett forum där eleverna själva kan diskutera och hjälpa varandra. Verktyget är givetvis kompatibelt med skolans nätverk och kan med fördel användas som hjälpmedel under lektionstid.

school2