Mattesnille är ett digitalt matematikverktyg som förbättrar resultaten och ökar förståelsen för matematik.

Om Mattesnille

I Mattesnille presenteras materialet i olika format – där text, ljud och grafik blandas med animationer och olika övningar för att förstärka lärandet. Du kan välja att läsa en introduktion där du får en förklaring till de grundläggande  begreppen och metoder för att utföra beräkningar. I en del av texterna finns dynamiska övningar för att visualisera matematiska begrepp. Till de olika områdena finns också animerade filmer som visar begrepp och metoder för det  aktuella området. Det finns även övningsuppgifter som innehåller dynamiska exempel där du kan släppa och dra för att öva på matematiken.

Direkt feedback

Till övningarna får du feedback på ditt arbete där du kan bli uppmärksam på dina egna misstag. Du får inte bara besked om du har svarat fel, utan du får också en förklaring på varför du har svarat fel och hur du kan förbättra ditt svar.  Om du svarar rätt får du ofta en förklaring till vad du har klarat av. Det finns även en enkel form av bedömning där du som svarat rätt får svårare frågor och du som behöver mer träning får fortsätta med de lättare frågorna.

Enkelt och användarvänligt

Mattesnille är uppbyggt så att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att använda programmet. Det ska vara lätt att hitta det du vill och du ska inte behöva klicka alltför många gånger. För dig som har dyslexi eller någon annan form av läs- och skrivsvårighet finns det möjlighet att få texten uppläst direkt på hemsidan. För dig med synskada finns valet att använda skärmläsare för att kunna navigera på hemsidan.

 

 

Om Robert

När jag började som mattelärare för många år sedan blev jag förvånad över hur många som tyckte att matematik var tråkigt. Eftersom jag alltid har älskat matematik ville jag hitta olika sätt att inspirera mina elever. Efter några år kom jag fram till slutsatsen att matematik är roligt när man förstår och väldigt tråkigt när man inte förstår. Jag och mina kollegor började då leta efter metoder som underlättade elevernas inlärning och sökte i samband med detta pengar från matematiksatsningen för att bygga upp en matteverkstad. Vi fick ett pris för bästa matteverkstad, vilket sporrade oss att fortsätta hitta nya och bättre metoder. Arbetet ledde fram till Mattesnille, ett digitalt läromedel i matematik.

Design för lärande

Design för lärande är ett ganska brett område men för mig handlar det om att bygga upp ett läromedel där varje elev har möjlighet att utvecklas på sin nivå i matematik. För att möjliggöra detta så finns det flera olika sätt att lära sig – både texter, videor och sociala forum. Jag brinner för skolfrågor och har varit engagerad i olika projekt för att förbättra svensk skola. Ett av projekten är elevexempel.se där lärare kan samverka kring bedömning av elevarbeten. Jag driver också en blogg där jag skriver om min undervisning och hur man kan använda sig av forskning och beprövad erfarenhet i undervisningen. Sedan några år tillbaka är jag delaktig i Microsofts program för innovativa lärare där vi träffas och delar med oss av idéer om hur vi kan använda oss av IKT-verktyg för att utvecklas skolan.